fbpx
1800-9090-8089
help@borntogive.com

Matuto kung paano magdasal

Ang iyong sunod-sunod na gabay para matutunan ang mga saligan ng pagdalisay at pagdarasal

Mga Video Tutorial

Part 1: Matuto kung paano magdasal panimula

3:05 minutes

Part 2: Ang paglakbay sa Gabi -Gansal na pagdarasal ang kautusan ni Allah kay propeta Muhammad ﷺ.

6:22 minutes

Part 3: Pangunahing mga kailangan ng pagdarasal at Wudu

6:54 minutes

Part 4: Sunod-sunod na gabay sa pagdarasal 1

9:00 minutes

Part 5: Sunod-sunod na gabay sa pagdarasal 2

8:41 minutes

e-download ang aklat mong Matuto Magdasal

Matuto tungkol sa mga pangunahing pagdalisay at pagdarasal kasama nito libreng e-download

e-Download ang libreng aklat

Learn to pray the easy way with the My Prayer App. An image showing multiple screens of the app which teaches Muslims how to perform salat, namaz and prayer

Bumili nang may isang layunin

Ang lahat ng kita sa pagbebenta ay ibabalik sa mga proyekto upang matulungan ang iba.

Bisitahin ang tindahan

Magbigay ng konti, makinabang ng sampung ulit

Gawing donasyon upang masuportahan ang aming mga proyekto!

Donate now

Ang Pakete ng aking Pagdarasal

Ang natatangi kong pagdarasal, makabagong saping gabay ng pagdarsal na nagbago sa paraan ng pagdarasal na naituro sa buong mundo.

Bumili ngayon